Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2012

nieszafiarka
3505 7808
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
4842 0260 390
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
4861 d535 390
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
Jeśli chcecie znać moje zdanie, chodzimy na filmy, bo chcemy zobaczyć bajkę. Księżniczka, która odkłada swoje klejnoty, żeby wyznaczyć własną ścieżkę... Rozdzieleni kochankowie wracają do siebie... Ale życie to nie bajka... A szczęśliwe zakończenia zdarzają się bardzo rzadko... W prawdziwym życiu, młoda królowa staje się tyranem... i zabiera swoich poddanych na wojnę. Właśnie dlatego potrzebujemy filmów. Żeby przypominały nam, że mimo wszystko miłość może zakwitnąć w najbardziej nieprawdopodobnym miejscu... i że czasem nawet bajka może się spełnić.
— Plotkara
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
Wiecie, co jest naprawdę kiczowate? Szczęśliwe zakończenia. Poważnie. Takie, jak wtedy kiedy oglądam film, i jakaś odważna, zdeterminowana dziewczyna w końcu uwodzi głównego bohatera. I tak od dwóch godzin wiedziałam, że go zdobędzie. Po prostu mam ochotę wydrapać jej oczy. Prawdziwe życie jest potwornie zakręcone i skomplikowane. Nie ma żadnego zakończenia.
— Gossip Girl
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
Każda dziewczyna fantazjuje o znalezieniu księcia z bajki. Ale jeśli książę odmawia przyjścia... Musi ona wziąć sprawy w swoje ręce.
— Plotkara
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
8090 48ec 390
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
nieszafiarka
nieszafiarka
1247 384e 390
nieszafiarka
0783 5d78 390
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
1044 8d59 390
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
2888 276a 390
Reposted fromnibyniic nibyniic viaplotkara plotkara
nieszafiarka
4299 1452 390
Reposted fromplotkara plotkara
nieszafiarka
Reposted frommarysia marysia viaplotkara plotkara
nieszafiarka
Reposted frommarysia marysia viaplotkara plotkara
nieszafiarka
Reposted frommarysia marysia viaplotkara plotkara
nieszafiarka
Reposted frommarysia marysia viaplotkara plotkara
nieszafiarka
4947 490c 390
Reposted frommarysia marysia viaplotkara plotkara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl